Služby firmy Rent Color s.r.o.

Analýza tiskového prostředí

Analýza je založena na celkovém přehodnocení počtu a stavu stávajících tiskových zařízení ve firmě, míře jejich využití a provozním nákladům. Dále se vytváří návrh optimalizace tiskového prostředí, který bere v úvahu všechny stávající zařízení, jejich vytíženost, náklady na provoz a umístění. Hlavním cílem analýzy je získání přehledu o tiskových a kopírovacích zařízeních, o počtech tiskových výstupů jednotlivých uživatelů a využitelnosti strojů. Tímto způsobem lze také přesně vyčíslit stávající provozní náklady a navrhnout řešení na jejich snížení.

 

Optimalizace nákladů na tisk:

Při optimalizaci nákladů se hlavně věnujeme možnosti odhalení rezerv a snížení tiskových nákladů jako celku i jejich jednotlivých složek. Vypracovaný návrh optimalizace tiskového prostředí se zaměřuje na to, aby navržené řešení odpovídalo Vašim potřebám a bylo efektivní. Jedná se o individuální optimální návrh řešení, které vychází z předchozí analýzy a respektuje požadavky klienta. Navržené řešení je klientovi přizpůsobené na míru a soustřeďuje se na spolehlivost, bezproblémový provoz, snížení tiskových nákladů a míru využití tiskových zařízení.

 

Servisní a materiálová smlouva pro tiskárny a multifunkce

Se servisní smlouvou od Rent Color s.r.o. máte garantován:

servisní zásah do 24 hodin + dopravné zdarma

prodloužení záruky minimálně na 3 roky

Servisní a materiálová smlouva je moderní a elegantní řešení barevného i čb tisku bez vysokých nákladů za opravy a starostech se servisem Vašeho zařízení. Odpadnou Vám veškeré starosti s provozem tiskového zařízení, protože smlouva zahrnuje kompletní servis včetně údržby a dodávky spotřebního materiálu: tonery, fotoválce, vývojnice + ND.